Je možné určit akutní lymfatické leukémie v raném stádiu?Akutní lymfoblastickou leukémií

Pro mnoho typu diagnostice rakoviny v časném stádiu onemocnění výrazně zvyšuje účinnost léčby. Zadne speciální testy Ale doporučuji pro diagnostiku v Současné dobe leukémii, akutní lymfoblastickou brzy. Nejlepší způsob, Jak odhalit nemoci - hlásit případné Známky příznaky leukémie lékaře. Lidé se zvýšeným rizikem v důsledku Dedičné choroby, odborníci doporučuji Pravidelné Lékařské prohlídky.

Pokud uvažujete o možnosti pro diagnostiku leukémie v Zahraničí, naše společnost lékařskou službu «Tlv.Hospital», muze POMOCI PŘI reseni tohoto problemu.

Nabízíme vynikající diagnostické možnosti v izraelského, je budou Moci zajistit dokonalý organizaci zkoušek ve specializovaných klinik v ZEMI. «Tlv.Hospital» působí na trhu zdravotní turistiky za Více než 10 let Spolupracujeme se sedmi soukromými veřejnými institucemi v ZEMI Moje Jsme jejich oficiální zástupci.

Dozvědět se více o funkcích diagnostiky léčby v izraelského, naleznete V článku o " zdravotní turistiky "A" příležitosti pro soukromé i veřejné nemocnice pro zahraniční pacienty. "

Pro diagnózu akutní lymfoblastické leukémie, následující Typy Testu v izraelského.

Anamnéza a fyzikální Vyšetření

Pokud existují náznaky lékaře v izraelského chce získat Kompletní anamnézu informace o dopadu případných rizikových faktoru. Pri lékařském Vyšetření se Bude věnovat zvláłtní pozornost zvětšené lymfatické uzliny, modřiny Nebo krvácení prostor, možné příznaky infekce. Pečlivě prohlédl kůže, ústa, oči, Jatra slezinu.

Laboratorní diagnostika akutní lymfoblastické leukémie v izraelského

Pokud existuje podezření na leukémii, vzorky krve kostní dřeně JSOU kontrolovány pro potvrzeni diagnózy.

krevní testy

Vzorky krve JSOU obvykle převzaty z žíly.

Provedená analýza klinické krevní meri Počet různých typu buněk. Kromě Toho zkoumáme nátěru periferní krve pod mikroskopem. Zmeny v Množství ve vzhledu buněk POMOCI diagnostikovat leukémie.

Většina pacientů JSOU Příliš mnoho nezralé bílé krvinky - lymfoblastů, Které se obvykle nepracují Jako Zralý bílé krvinky D není detekovatelný v krvi, stejně Jako dostatečný Počet Červených krvinek krevních destiček.

Na Muze Být analyzována na srážení krve.

Biochemické krevní testy se používají pro diagnostiku leukémie. Používají se pro detekci poruchy způsobené Problémy s jater Nebo ledvin, protože proliferace leukemických buněk, Nebo Vedlejší Účinky některých chemoterapeutických léků.

I KDYŽ pálená Tyto testy potvrdí podezření na leukémii JSOU diagnostikovány po prozkoumání vzorky buněk kostní dřeně.

Izrael Klinika Má Moderní diagnostickou techniku, na trvalém základe inovací ji. Izrael se zabývá vývojem Zásobování světového trhu zdravotnické techniky pro léčbu diagnostiku. - CT Skenery, Skenery, lasery, atd Navíc, zvětší Tato Země JE lídrem v oblasti patentů na Lékařské Vybavení.

Vyšetření kostní dřeně

leukémie diagnóza  Aspirujte biopsie v diagnostice leukémie v izraelského se OBECNÉ provádí v jednom okamžiku. Typicky se vzorky odebírají z pánve kyčelní, v některých případech, od hrudní kosti Nebo Jiné kosti.

V prípade vdechnutí nemocného leží na boku Nebo na brise. Před injekcí se používá lokální anestetikum. Pouziti Tenke duté Jehly doktora kostní dřeně odstraní malé Množství kapaliny. Možná okamžitá bolest.

biopsie kostní dřeně provedl bezprostředně po aspiraci. Většími jehel odstraní malý Kousek kosti kostní dřeně. Pálená Tyto POSTUPY se používají k diagnóze leukémie, je pro testování ÚČINNOSTI léčby.

Ve Studii, velikost studie, TVAR Jiné vlastnosti Bílých krvinek, zařadit JE dělat konkrétní Typy. Ukazuje se, ZE procento nezralých lymfocytů. V diagnostice leukémie, toto číslo Muze Být OD 20 dělat 30%. Pro zdravého člověka, ZE Není Více než 5%.

V některých případech JE TENTO výzkum Není dost, je JSOU použitý Jiné laboratorní testy.

Cytochemie v diagnostice akutní lymfoblastické leukémie v izraelského

Pri provádění cytochemickými testovací buňky JSOU vystaveny speciální chemické barviva, Které reagují Pouze s určitými Typy leukemických buněk. Změna barvy patologických prvků, je JE Možno Vidět pod mikroskopem k Určení typu leukémie.

průtoková cytometrie imunohistochemieDiagnostika akutní leukémie

Průtoková cytometrie v diagnostice leukémie zjistí, ZE Určitě Látky (receptory) na povrchu buněk, Které pomáhají určit typ leukémie. Ukázkové buňky JSOU ošetřeny speciálními protilátkami, Které lnou k buňkám, pokud JSOU přítomny na povrchu uvedené Látky. Potom JSOU buňky ozářené laserem, je stávají se fluorescenční. Na měření a analýzu provádí výpočetní techniky.

JSOU použitý imunohistochemické testy speciální protilátky. Ale namísto typu laseru počítačové specifické buňky JSOU zpracovány Tak, ZE změní barvu PŘI pozorování pod mikroskopem.

Pálená Tyto testy mohou Být použitý pro imunofenotypizace - metody Přesně určit typ leukémie. Různé Druhy Maji Různé antigeny lymfocytů (markery) na povrch, Který se muze měnit, KDYŽ JE buňka zraje. Leukemické buňky Maji TaKé stejné antigeny. Laboratorní testy pro antigeny JE přesný způsob pro diagnostiku leukémie v izraelského.

Cytogenetika v diagnostice akutní lymfoblastické leukémie

Pod mikroskopem, studium chromozomů v leukemických buněk pro případné zmeny. Zdravé Lidské buňky obsahují 23 paru chromozomů, z nichž kazdy Má určitý Rozlišení. Vs některých případech, chromozomální zmeny leukemických onemocnění, JE možné Vidět pod mikroskopem.

Například, muze chromozómy vyměnit 2 fragmentů, Tak, ZE část jednoho z Nich JE připojena na druhou. Zvětší Tato změna se nazývá translokace, je Moci Být Vídeň pod mikroskopem. Většina chromozomální mutací u dospelých JSOU translokace. Nejběžnější - Mezi 9 a 22 - se nachází v jedne ze čtyř dospelých.

Informace o přemisťování mohou Být užitečné předvídat reakci lidského organismu na léčbu. Z tohoto důvodu JE většina lékařů se obracejí na TENTO typ leukémie diagnózy.

Cytogenetické studie obvykle trvá 2 Až 3 týdny, protože leukemické buňky potřebují rez jejich chromozómy lze Vidět pod mikroskopem. TENTO testu se používá PŘI Studiu vzorků kostní dřeně pro analýzu krve.

Nicméně, ne VŠECHNY zmeny chromozomů lze Vidět pod mikroskopem. Ostatní laboratorní Vyšetření Casto Pomůže najít.

Hybridizace fluorescenční in situ (nebo metoda FISH) v diagnostice akutní lymfoblastické leukémie v izraelského klinikách

Laboratorní diagnostika leukémieDalším typem chromozomální TESTU. K Tomu se používají speciální fluorescenční barviva, Které JSOU připojeny na konkrétní geny Nebo časti jednotlivých chromozomů. Pri pouziti teto metody JE možné detekovat zmeny, Které JSOU zobrazeny ve standardních testech, stejně Jako ty, Které JSOU Příliš malé, ABY JE Vidět POMOCI běžných cytogenetickou analýzou.

Fluorescenční hybridizace se používá ke studiu vzorků krve kostní dřeně, nekdy - mízních uzlin. Analýza vysoká přesnost JE Nutné pro získání Výsledku, po dobu několika DNU, se identifikuje konkrétní genetickými modifikacemi.

Polymerázová řetězová reakce (PCR)

Jedna se o Velmi citlivý DNA test, která s detekuje sebemenší genetické zmeny, Které nemohou Být Vidět s mikroskopem, a až iv prípade, ZE Malý Počet leukemických buněk přítomných ve vzorku.

Lumbální punkce (lumbální punkce) v diagnostice akutní lymfoblastické leukémie v izraelských nemocnicích

Lumbální punkce odhaluje leukemické buňky v mozkomíšním moku (CSF), obklopující mozek Michu. Leukémie Muze Sirit dělat těchto Oblasti, vzorek mozkomíšního moku JE odstraněn pro testování.

Behem Testu pacient muze byt v pozici, Ležící na boku Nebo sezení. Lékař zmírnit Vaše dolní časti zad páteře. Kapalné výtažky uvádějí malé duté Jehly Mezi obratle kosti Oblasti obklopující Michu.

Vezměte, lumbální punkce JE určen k podávání chemoterapeutických činidel v mozkomíšním moku k prevenci Nebo léčbě leukémie Šíření v oblasti Michy mozků.

Biopsie z lymfatických uzlindiagnóza leukémie

TENTO typ diagnostiky zřídka potrebne pro diagnózu leukémie prostředku JE OBECNÉ dostatečné Množství krve kostní dřeně.

V průběhu řízení, kůže JE řez, ABY se odstranily VŠECHNY lymfatické uzliny Nebo jeho část. Je-li uzel nachází v blizkosti povrchu kůže, lokální anestezii, KDY uvnitř hrudníku Nebo břicha - používá celkové anestézii. Excizionální biopsie zahrnuje odstranění Všech lymfatických uzlin, incizní - jeho segmentu.

Metody lékařském Zobrazování v diagnostice akutní lymfoblastické leukémie v izraelského

Pálená Tyto metody průzkumu využívají rentgenové záření, ultrazvuk, magnetická pole, radioaktivní částice produkovat obrazy vnitřních orgánů. Vzhledem k Tomu, leukémie netvoří nádor, pálená Tyto metody Nejsou Tak užitečné Jako u jiných typu rakoviny.

JSOU používány pro detekci infekce Nebo Jiné Problémy, nekdy - pro Stanovení rozsahu nemoci, JE-li podezření na Šíření Vnějších onemocnění kostní dřeně krve.

metody rentgenové

RTG hrudníku se provádí PŘI naznačují Přítomnost infekce v plicích, Nebo pro diagnostické zvětšené lymfatické uzliny.

počítačová tomografie

diagnózu akutní leukémieTENTO typ diagnózy JE typ rentgenových studií. CT produkuje průřezové snímky Těla. Konvenčním rentgenem sobě lisi v tom, ze zobrazuje stav v měkkých tkáních, Jako například JSOU Vnitřní Orgány.

CT Muze určit, v prípade, ZE lékař podezření na Přítomnost leukemických buněk, například, ve slezině. Průzkum Pomůže určit Velikost zvětšených lymfatických uzlin Nebo některého ze subjektů.

Lze použít kontrastní látku, se podává nitrožilně pít Nebo injekcí.

Nekdy CT se používá PŘI biopsii k Určení PŘESNÉ Polohy, pokud existuje podezření na Anomalie.

Vs některých případech, CT v kombinaci s jsou PET poradí snímání. Předtím, NEZ JE Postup zavede dělat krevního řečiště radioaktivní látku - fluorodeoxyglukóza Nebo FDG (glukóza biologický analogový) s nízkou úrovní radioaktivity. U maligních buněk charakterizovaný rychlým Rüstem, Tak absorbovat Velké Množství glukózy. Speciální kamera pomáhá vytvořit obraz Oblasti radioaktivity v Tele. TENTO Postup Není součástí pacienta JE Nutné s diagnózou leukémie.

Zobrazování magnetickou rezonancí

MRI vytváří detailní snímky měkkých tkani v Tele, s použitím Silné magnety Rádiové vlny. Casto používají kontrastní Látky - gadolinium Před skenováním pro zvýraznění detailů.

MRI - nepostradatelný Postup pro Vyšetření mozků Michy.

Ultrazvukové diagnostiky

Ultrazvuk v diagnostice leukémii v izraelského mohou Být použitý pro identifikaci zvětšených Orgány (Slezina, ledviny, Jatra) A lymfatických uzlin v blizkosti povrchu Těla.

kostní sken

TENTO typ diagnózy JE užitečné v prípade, ZE JSOU bolesti kostí způsobené infekcí Nebo zhoubných nádorů v kosti.

Před vstřikovaného radioaktivního léků hromadí v postižené Oblasti, Které budou považovány za speciální typ fotoaparátů. Popisovat v tomto prípade Není, získat na Plati profesionální rentgeny, magnetickou rezonanci.

Úspěšná léčba zacina PŘESNÉ spolehlivé diagnózy. Poměrně vysoká Míra pacientů s leukémií JSOU spatne diagnostikují. pro laboratorní / klinické výzkumné odborníky v izraelského Maji rozsáhlé Zkušenosti s diagnózou leukémie.