pleurální mezoteliomMezoteliom - typ rakoviny, která s se vyvíjí v tkáních obklopujících plíce Nebo břicho. Pálená Tyto buňky pokrývají Vnějších povrch většinu vnitřních orgánů, nazvaný těsnění tvořící mesothelia.

Výhody léčby mezoteliomu V izraelského:

 1. Moderní metody léčby, Včetně pouziti cílených terapii.
 2. Poslední, nejméně invazivní chirurgický zákrok.
 3. Moderní metody radiační terapii, Včetně IMRT - Radioterapie s modulovanou intenzitou.
 4. Klinické studie Nových Metod pro léčbu mezoteliomu.

Lékařská služba «Tlv.Hospital» nabízí MOŽNOST pořádání diagnostiku léčbu mezoteliomu v izraelského. Naše společnost - Vlastní nezávislý poskytovatel s 10 let Zkušenosti v oblasti výroby zdravotních trhu cestovního ruchu.

Nosíme Výběr profilu kliniky, vysoce kvalifikovaných lékařů, poskytnout plnou organizaci ošetření pobyt v izraelského.

pleurální mezoteliom

Přibližně ľ mezeteliom vyvíjet v hrudní Dutine - 75%. Maligní pleurální procesů dochází (serózní) membrány obklopující plíce. Pohrudnice Plní ochrannou funkci, je vytváří kapalina, která s usnadňuje klouzání plic v pleurální Dutine, KDYŽ se protáhla redukuje v dýchací procesů. Mezoteliom, která s se vyvíjí v pohrudnice se nazývá pleurální.

Tkáně pokrývající srdce (perikard), Který se nachází v blizkosti Těsně pohrudnice. Z tohoto důvodu, někteří Lidé Maji mezoteliomu pohrudnice se Siri udělat osrdečníku.

mezoteliom pobřišnice

Krycí kůže břišní dutiny se nazývá peritoneum. Chrani Orgány drží JE na svém miste. Take syntetizuje mazací tekutina, která s pomáhá orgánů POHYBU.

Mezoteliom tkáně obložení Do peritoneální dutiny, známý Jako mezoteliom peritonea, představuje 25% případů. Peritoneální mezoteliom JE obvykle Siri udělat dalších časti Těla.

Mezoteliom JE Benigni povahy

Benigni nádory mohou nastat v pojivové tkáně v plicích pohlavních orgánů u mužů i zenu. Velmi vzácné.

Důvody mezateliomy

Jedna se o poměrně vzácná forma rakoviny, pivo postupně Stále rozšířenější. Předpokládá se, Že je to způsobeno expozicí azbestu na osobu v průběhu pracovní činnosti. Pleurální mezoteliom JE mnohem častější nez mezoteliom pobřišnice.

Možné Rizikové Faktory:

 1. Je známo, ZE azbest ve většině případů Stava příčinou pleurální mezoteliom. Riziko se zvyšuje, pokud JE osoba vystavena na to od útlého veku po dlouhou dobu. Bylo zjištěno, ZE peritoneální mezoteliom, Jak mnoho lidi zažili Vlivu azbestu. Azbest JE vyrobena z malých vláken, která s JSOU V procesů dýchání proniknout pohrudnice, dráždit Jej, Což způsobuje genetické mutace. Ty vedou k nárůstu rakoviny.
 2. Viru SV40 známý Jako Opičí virus Nebo polyomaviru. Lidé, kteří Byli vystaveni azbestu, některé studie ukázaly, ZE vystavení Viru SV40 zvyšuje pravděpodobnost vzniku mezoteliomu. On je považován za možný rizikový faktor.
 3. Pleurální peritoneální mezoteliom, PODLE Výsledku výzkumu Muze dojít v důsledku záření účinkem chemické Látky zvané oxid thoričitý. Některé studie naznačují zvýšené riziko vzniku mezoteliomu u lidi léčených radiační terapie PŘI léčbě rakoviny.
 4. Minerál zvaný erionit Muze dojít k rozvoji onemocnění.
 5. Práce umělce spojené se zvýšenou pravděpodobností mezoteliomu v důsledku přítomnosti v chemických latek inkoustu.

příznaky mezoteliomu

Mesothelioma Léčba v IzraeliV časných stadiích mezoteliom Nemá praktický zadne příznaky. PRI vyvinutí příznaků, Které JSOU Casto spojeny s Rüstem nádorového procesů tlaku na nervu Nebo Jiného orgánu Těla. Pálená Tyto příznaky onemocnění Muze Být TaKé způsobena jiným onemocněním.

Příznaky pleurální mezoteliom

 1. Bolest na hrudi.
 2. Dušnost.
 3. Únava.
 4. Pocení je horečka.
 5. Přetrvávající Kasel.
 6. Prostopášný hubnutí.
 7. Ztráta chuti k jídlu.
 8. Obtíže PŘI polykání.
 9. Chraplavý Nebo chraplavý hlas.
 10. Změna tvaru prstu nehty - "paličky syndrom" v některých Lidi.

Příznaky peritoneální mezoteliom:

 1. Bolesti břicha.
 2. Otok pobřišnice.
 3. Nevolnost.
 4. Snížená chuť k jídlu.
 5. úbytek hmotnosti bez zjevného důvodu.
 6. Průjem Nebo zácpa.

Čím dříve JE diagnostikována rakovina, Tim snazší JE pro vyléčení, Tima vyšší pravděpodobnost JE Úspěšné léčby.

Typy mezoteliomu

Existují dva hlavní Typy - pleurální mezoteliom peritoneální dutiny.

Podil typ mesothelioma buňka:

 1. Epiteloidní typ - se odpovídá za 50-60% případů.
 2. Sarkomatoidní - 10%.
 3. Smíšená - 30-40%.

Mezoteliom Léčba v izraelského

Rozhodnout se pro léčbu v izraelského, pacient muze Být jistý, ZE jeho zdravotní stav se budou zabývat známými lékaři s vysokou Úroveň Zkušenosti dovednosti. NapříkladDr. Ofer Merimsky JE specialista v léčbě různých typu zhoubných nádorů, Včetně mezoteliom.

Tým, which zahrnuje Více než 30 profesionálů - onkologové, chirurgové, pneumologů, patologové - odborníky v léčbě mezoteliomu v izraelského úzce spolupracují na vývoji nejoptimálnější léčebný programu. Speciálně vyškolený tým podpory JE součástí tohoto týmů.

Příznaky mezoteliomu JSOU Casto podobne příznaky jiných nemocí. Chcete-li muze komplikovat jeho diagnózu. Včasné PŘESNÉ Stanovení diagnózy JE Důležité pro úspěšnou léčbu tohoto onemocnění.

Existují-li příznaky svědčící o mezoteliom, v izraelském nemocniční lékař zkoumá pacient, klást Otázky týkající se zdravotního stavu, životní styl, Včetně kouření konzumace alkoholu, expozice azbestu. Jeden Nebo více z těchto Testu mohou Být prováděny pro zjištění, ZDA JE mezoteliomu, a až, ZDA nádor Siri proces. Pálená Tyto testy mohou Být TaKé provedeny, Které určují, Jak účinnou léčbu:

 1. Tenkou jehlou biopsie plic Nebo odvodnění tekutiny.
 2. Plicní funkční testy.
 3. Zobrazovací techniky mohou zahrnovat: CT, MRI, PET, Rentgen hrudníku.
 4. Torakoskopická biopsie plic se provádí prostřednictvím malé incize v hrudníku. Lékař vloží Malou Velikost torakoskopii, odstraní malé Množství tkáně, která s se DÁLE zkoumala pod mikroskopem.

Stage pleurální mezoteliom

Pokud se potvrdí diagnózu, lékař určí Stadium nemoci. Klasifikuje, kterou se stanovi, Jak se nádor proces Šíření v tele, je kde. To je nezbytné profesionální Efektivní Plánování léčby mezoteliomu v izraelského. Chirurgie JE Casto Nutné pro Určení Stupné.

Krok IA: nádor zasáhl Vnějších pleurální vrstvu - parietální.

Krok Ib: maligní proces pronikl dělat parietální viscerální pohrudnice.

Stupeň II: rakovina se rozšířila udělat plic Nebo membrány (Tenký sval, Který odděluje hrudník z dutiny břišní).

Stupeň III: nádorového procesů zapojen jeden z následujících Oblasti - perikardu, jeden ze Zon hrudní stěny lymfatických uzlin v hrudníku.

Stupeň IV: rakovina zasáhl jednu Nebo více Zon, několik Oblasti hrudní štěně; Membrána Nebo perikard; srdce, průdušnice, jícen se jater; opak plíce.

Získání Druhý Nazor v izraelského

Vyšetřovací metody mezoteliomu JE Casto obtížný proces. Můžete POMOCI MS «Tlv.Hospital» získat Druhý Nazor od kvalifikovaných izraelských patologů.

Léčba mezoteliomu v izraelského, rakovina pohrudnice

Léčba rakoviny pohrudnice v IzraeliKliniky Země nabízejí inovativní terapie, z nichž některé JSOU k dispozici Jen v několika zdravotnických ZAŘÍZENÍ v izraelského. V průběhu léčby, lékaři se zaměřují na kvalitu života pacientů plicní Funkce. Za timto účelem se použijí Specializované POSTUPY - Mene invazivní chirurgické techniky, zaměřený radiační terapii.

Vezměte nabídnuta MOŽNOST podílet se v klinických studiích, Které JSOU k dispozici Jen v izraelského. Na Muze Být chirurgický zákrok, Radioterapie, chemoterapie Nebo cílené terapii. Pokud JE operace Nejsou považovány za opce, lze Doporučit léčby cílené prostředky. Inovativní Cílené LEKY nabízejí nadějí pro některé pacienty s mesothelioma.

Léčebný program, Bude vypracován s přihlédnutím k těmto faktorům: typ mesothelioma, stadiu, umístění nádoru, veku celkovém zdravotním stavu.

chirurgie

Hlavními Cili chirurgické léčbě mezoteliomu v izraelského:

 1. Snížit Množství nádorového procesů, ke zlepšení šancí na úspěšnou léčbu s Další terapii - Radioterapie, chemoterapie, cílené terapii.
 2. Zmírnit bolest dušnost - příznaků karcinomem.

Pálená Tyto dva hlavní Typy transakcí JSOU používány pro mezoteliomu klinik v izraelského:

 1. Extrapleurální pneumonektomie JE považován za Nejlepší pro chirurgické léčbě, ve kterém JE nádor zcela odstraněn. Díky Tomu JE možné použít i Jiné způsoby léčby s menším rizikem dělat jiných orgánů.

To je hlavní chirurgický zákrok zahrnující odstraňování orgánů, Které se rakovina rozšířila. Na Muze Být plíce, lymfatické uzliny, segmenty osrdečníku s Bránice. Pro rekonstrukci perikardu membrána použít syntetických materiálů. Pacient musi byt v dobrém stavu, ABY takové operace.

 1. Plevrektomy Nebo pleurectomy / dekortikace zahrnuje odstranění nádorů plic, hrudní stěny membrány zachování integrity konstrukcí. Touto operací, soustružení, KDYŽ Není možné držet pneumonektomii kvůli špatnému plic Nebo srdeční Funkce.

Typicky, nádor nelze zcela odstranit. Vzhledem k Tomu, světlo JE zachována membrána, JE možné použít vysoké dávky záření. Riziko recidivy po operaci JE výrazně vyšší nez po pneumonektomie. Pozitivní JE zachování Funkce plic.

radiační terapie

Radioterapie Jako monoterapie nemůže vyléčit mezoteliom. Nicméně, KDYŽ se provádí po operaci, Muze snížit pravděpodobnost recidivy. Vs pozdějších fázích, zvětší Tato metoda ulevuje od bolesti dalších symptomů.

IMRT se provádí Jenin několik onkologických centrum v České republice. Používá se po chirurgickém zákroku k odstranění mezoteliom. Na Rozdil od jiných typu radiační terapie IMRT poskytuje Lepší Výsledky Menší Vedlejší Účinky PŘI léčbě tohoto typu rakoviny.

chemoterapie

Izraelské nemocnice nabídnout nejnovější mesothelioma chemoterapie protokoly. Onkologové, kteří se specializují v oblasti chemoterapie, Maji značné Zkušenosti. Tým zdravotní sestry, lékárníci, lékaři Peci o pacienty v průběhu léčby cytostatik, která s se snaží zajistit kvalitu Dobrého života.

cílená léčba

Izraelská zdravotní střediska využívají nejnovější leky pro cílenou terapii. JSOU speciálně navrženy pro Genetického / molekulového profilu určitého nádoru, na pomoc rakoviny Tělo bojovat. Mnozí lékaři, kteří léčí mezoteliom v izraelského, Účast v Národních mezinárodních klinických studií inovačních cílených terapii.

Léčba mezoteliom v izraelského: pobřišnice

Léčba bazálních buněk karcinomu pobřišnice v IzraeliVývoj tohoto typu rakoviny léčebného PROGRAMU Bude záviset na stadiu onemocnění, přítomnosti dalších možných onemocnění, celkový zdravotní stav. Někteří pacienti s lokalizovaným peritoneální mezoteliom Muze podstoupit operaci zcela odstranit nádor.

Bohužel, pálená Tyto Typy léčby onkologie, chemoterapii radioterapii, ne vzdy Bylo dosaženo požadovaného účinku s mezoteliomu. Lékaři výzkumníci pracují v tomto směru. Pacient muze Být požádán o Účast v klinické Studii.

chirurgie

Operace Není Casto používán v peritoneální mezoteliom, protože se vyžaduje celkovou Dobré zdraví profesionální Tak rozsáhlou operaci - peritonectomy. Aby zahrnuje odstranění časti pobřišnice (břišní Dutina sliznice), which expanduje mezoteliom. Hlavním cílem operace - ke snížení příznaků.

Je možné TaKé držení cytoredukční chirurgie. Chirurg provádí Různé POSTUPY Až 6, směřující k odstranění co největšího Množství nádorového procesů. Pri provozu ČI později Zaveden dělat peritoneální dutiny chemoterapií předehřívá roztoku. Pouziti teto metodiky lékaři Meli nejake slibné Výsledky.

chemoterapie

Vs některých případech, mezoteliom intravenózně cytotoxické (protirakovinné LEKY). V závislosti Na typu chemoterapie se podává Jednou týdne Nebo každé dva - Tři týdny, většinou ambulantně. Hlavní Úkol - snížit mezoteliom udržet ji pod kontrolou Tak dlouho, Jak je to možné. Ale pro mnoho pacientů, chemoterapie JE neúčinný. Výzkum Pokračuje, jehož hlavním úkolem - najít účinnější způsoby provádění tohoto typu léčby.

U pacientů s rané fazi mesothelioma OBECNÉ DOBRÉ zdraví dávají chemoterapie Primo dělat dutiny břišní Behem cytoredukční chirurgii Nebo krátce PO NĚM. Lékař JE malý řez v břišní Stene vstupuje dělat katétru, jehož prostřednictvím se roztok proudí dělat dutiny. Avšak Před Tim, Nez se zahřeje na teplotu o několik stupňů nad tělesnou teplotu. Na Hypertermní intraoperační intraperitoneální chemoterapie pohledu. PODLE studie, Polovina lidi po takovém ošetření Maji sazbu pětiletého přežití a další.

Podpůrná Opatření s mezoteliom pobřišnice

Bohužel, mezoteliom Casto diagnostikována v pozdním stadiu, KDY JE rakovina metastatická. Někteří Lidé - Příliš nemocní se vypořádat s Intenzivní chemoterapie. V takovém prípade, JE léčba zaměřená na zmírnění symptomů - bolesti, hubnutí, odstranění tekutiny z dutiny břišní.

Muze-li Být peritoneální mezoteliom tekutiny shromážděné v pobřišnice. Břicho se Stava konvexní, aby způsobuje nepohodlí těžkost. V takovém prípade JE kapalina "nalil" - provádí břišní punkci Nebo ascitické tekutiny evakuaci.

Léčba trvá tým paliativní péče. Jedna se o tým lékařů sester, kteří JSOU odborníky na kontrolu příznaků v pozdějších fázích. Take muze obsahovat fyzioterapeuta výživu.

pro léčbu mezoteliomu cen v izraelského

Kazdy Případ JE různých chorob, Různé Kroky vyžadují Různé terapie. Trávíme Náklady rady diagnostických postupů:

 • Konzultaci onkolog - $ 600.
 • Biopsie - OD $ 600.
 • Revize histologie - $ 680.
 • krevní testy (OBECNÉ Platí, ZE Biochemické) - $ 540.
 • PET-CT - 1670 $.

Chcete-li získat více informací o léčbě mezoteliomu v izraelského, psa Poslat požadavek, Zavolejte Nebo Nás Kontaktujte e-mailem.

Konzultace s Video on-line Přední izraelský Odborník: o výhodách on-line videa konzultace.