Nová studie Výzkumníků z Cancer Center na Ohio State University - onkologické nemocnici. Arthur G. Jamese Výzkumný ústav Richard J. Slavík (OSUCCC - James) .. Nachází se u pacientů s vzácnou, smrtelnou rakovinu žlučových cest (cholangiokarcinomem) JE vývoj rezistence vůči slibnou cílených terapii.

Informace o Tom, Jak provádět léčbu rakoviny žlučových kanálků v Izraeli, Nejlepší specialisty Země, nechte požadavek Moje Vas budeme kontaktovat v nejbližší dobe.

STUDIE publikovaná v časopise «Molecular Cancer Therapeutics» Vezmi ukazuje, Že přidání dalšího léků v průběhu progrese nádoru Muze re senzitizovat nádorové buňky na První léčivo, inhibitor FGFR.

„I KDYŽ u většiny pacientů s FGFR-pozitivní cholangiokarcinomem prospěch z Nových inhibitorů léčba FGFR v klinických studiích u většiny pacientů onemocní rakovinou, která s JE rezistentní k těmto lékům. Naše studie JE důležitým krokem v pochopení lékové rezistence zlepšit léčbu teto choroby, stejně Jako Jiné Druhy rakoviny způsobené abnormálními mutací Genu FGFR „- hlášeny vědce.

Výsledky studie ukazují, Že Sledování cirkulujících nádorových fragmentů DNA na Přítomnost mutací získaných Které způsobují Odolnost proti inhibici FGFR, Odpor mutace se mohou identifikovat určit, KDY se pacient užívat Další leky, inhibitor mTOR.

Úspěšná léčba cholangiokarcinomem - nelehký Úkol, protože nemoc JE obvykle diagnostikována v pozdním stadiu, KDY pětileté přežití ve Výši 2%. Pacienti, jejichž onemocnění była diagnostikována brzy, tam JE TaKé Pětiletá Nízká Míra přežití (vzhledem k vysoké frekvenci relapsu). Abnormální aktivace FGFR Genu charakteristických pro 15-20% lidi s cholangiokarcinomem inhibiční FGFR ukazují účinnost v prípade, ZE 70-80% pacientů k rozvoji rezistence.

Tam byly Šesti studií inhibitorů FGFR v klinických studiích OSUCCC - James.

„Zlepšení pochopení Toho, Jak se rozvíjející lékové rezistence, je Jak Tomu zabránit, JE rozhodující pro zvýšení efektivity léčby rakoviny cholangiokarcinomem jiných nemocí způsobených mutacemi FGFR. Naše Výsledky ukazují, Že u pacientů s cholangiokarcinom, probíhající cílené terapie FGFR, mohou získat potenciální výhody kombinované terapie s jinými leky, Jako JSOU inhibiční mTOR. Musíme provést Další laboratorní studie identifikovat hlavní strategii pro pálená Tyto kombinace „- výzkumníci zaznamenali.

Nová studie, výzkumníci studovaný gen FGFR (fibroblastový růstový faktor receptor) v buňkách pacienta s rakovinou s cholangiokarcinom, which zemřel po vzniku onemocnění vývoj rezistence k inhibitoru FGFR infigratinibu. identifikovali Dvě mutace v nádorových buňkách FGFR získané od pacientů, Které se podílejí na vzniku rezistence vůči inhibitorům FGFR. Pak použili rakovinných buněčných liniích, je zjistili, ZE mutace vedou k aktivaci Biochemické dráhy mTOR. Aby umožnilo nádorové buňky rostou iv přítomnosti inhibitorů FGFR. Přidání inhibitoru mTOR k buňkám získat jejich citlivost na inhibiční FGFR.

Hlavní Závěry

  • Bylo prokázáno, ZE dva získané FGFR2 mutace, p.E565A p.L617M, stimulují rezistenci k inhibitoru FGFR infigratinibu.
  • Mutace p.E565A aktivuje Signální dráhy mTOR, which desensitizes cholangiokarcinom Buněčné linie k infigratinibu Jiné inhibiční FGFR.
  • Lék, which inhibuje mTOR cesta, Obnovení citlivosti buněk na infigratinibu inhibiční FGFR Jiné.

"Celkově lze Rici, naše Výsledky ukazují, Že inhibitor mTOR podávané v dobe progrese, muze Znovu zvyšují citlivost nádorových buněk k inhibitoru FGFR u pacientů, kteří vyvinou Odolnost vůči těmito látkami" - výzkumníci hlášeny.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200114123518.htm

Datum vydání: 
Středy 15 leden 2020